Historien om Alfta Pall

1965

Året då Helmer Stobby startar med reparation av lastpallar åt ÖSA. Efter en tid startar även nytillverkning av lastpallar åt Nefab. Pallarna används för transport av Nefabs VIKEX-lådor.

1981

Helmers barn, syskonen Elsie Stobby Boström och Jan-Olov Stobby tar över och bildar handelsbolag. Företaget växer med största kunden Nefab.

1986

Ombildning till Aktiebolag.

1989

Utbyggnad av fabriken.

1994

Ytterligare utbyggnad av lokalerna.

1997

Tredje generationen i familjen ansluter till företaget. Karin Boström Wiklund och Conny Wiklund anställs.

2001

Ytterligare utbyggnad av produktionslokaler och kallförråd. Kaphus, personal- och kontorsutrymmen tillkommer. Conny Wiklund blir VD och Alfta Pall utses till Årets Företag i Ovanåkers Kommun.

2009

Investering i ny robotbestyckad pall-line.

2013

Tredje generationen tar över företaget; Karin Boström Wiklund och Conny Wiklund

Jan-Olov och Helmer Stobby. 1970-talet.