Arbetsmiljö & friskvård

Internkontroll

Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1.

Vi fokuserar på förebyggande åtgärder.

Alla mår bättre av motion - även företaget!