Historien om Alfta Pall

1965
Året då Helmer Stobby startar med reparation av lastpallar åt ÖSA. Efter en tid startar även nytillverkning av lastpallar åt Nefab. Pallarna används för transport av Nefabs VIKEX-lådor.

1981
Helmers barn, syskonen Elsie Stobby Boström och Jan-Olov Stobby tar över och bildar handelsbolag. Företaget växer med största kunden Nefab.

1986
Ombildning till Aktiebolag.

1989
Utbyggnad av fabriken.

1994
Ytterligare utbyggnad av lokalerna.

1997
Tredje generationen i familjen ansluter till företaget. Karin Boström Wiklund och Conny Wiklund anställs.

2001
Ytterligare utbyggnad av produktionslokaler och kallförråd. Kaphus, personal- och kontorsutrymmen tillkommer. Conny Wiklund blir VD och Alfta Pall utses till Årets Företag i Ovanåkers Kommun.

2009
Investering i ny robotbestyckad pall-line.

2013
Tredje generationen tar över företaget; Karin Boström Wiklund och Conny Wiklund
Jan-Olov och Helmer Stobby. 1970-talet.